2008 (FET)


Zenit del petroli (Oil Peak). Malgrat que gràcies a l'ignominiosa invasió d'Irak s'han incrementat molt les reserves mundials de petroli, l'anunciat zenit del petroli es produeix inexorablement. La producció mundial de cru i gas ja està en declivi mentre que la demanda de combustibles fòssils segueix creixent de forma alarmant.
ACTUALITZACIÓ: Segons un informe del Energy Watch Group la producció mundial de petroli ja va passar el zenit l'any 2006! Segons l'informe les reserves mundials reconegudes oficialment van ser sobreestimades en un 46%.