2010 (FET)

Es constitueix la Fundació Catalunya 2050 per tal de donar entitat jurídica al grup de persones que integren l'estructura base del projecte. Sorprenentment hi participen representants de totes les universitats catalanes i - més sorprenent encara - amb la voluntat ferma de prioritzar totes les tesis doctorals, tesines i treballs final de carrera que estiguin orientats en la línia dels objectius del projecte!