2009

El petroli arriba als 250$. Primers símptomes de recessió mundial. Situació explosiva a l'orient mitjà.